Søg
Close this search box.

Privatlivspolitik

Dataansvarlig
Cosmo Child Denmark IVS
CVR-nr. 40331328
Maglebæk Søpark 26
2660 Brøndby Strand

Kontaktinformationer: info@cosmochild.com


Personoplysninger, formålet og retsgrundlaget
I forbindelse med, at du besøger vores hjemmeside, har du mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. I den forbindelse indsamler vi følgende personoplysninger om dig:
Dit navn
Din e-mail adresse
Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev

Oplysningerne indhentes med henblik på at levere vores nyhedsbrev til dig. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) og litra b (opfyldelse af aftale).

Vi indsamler kun de personoplysninger, du selv afgiver til os.


Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart.
Vi anvender eksterne leverandører (databehandlere) i forbindelse med vores drift af Cosmo Child hjemmesiden og udsendelse af nyhedsbreve. Leverandøren af vores nyhedsbrevsløsning, Mailchimp, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 45.


Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er tilmeldt som modtager af vores nyhedsbrev og i en periode på indtil 2 år efter, du har tilbagekaldt dit samtykke.


Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i indledningen.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Scroll to Top

Hent Cosmo Child

Tilmeld dig vores nyhedsbrev