Søg
Close this search box.

Hvem er vi..?

Vi tror på, at mental trivsel kræver forebyggelse og tidlig indsats. Derfor har vi siden 2018 udviklet et børnetrivselsunivers med produkter, der har til formål at give både barnet og forældrene værktøjer til at forbedre barnets mentale trivsel.

Mistrivsel blandt børn og unge er et voksende problem og tallene er alarmerende. Blandt andet viser disse at;

Vores WHY

Mistrivsel blandt børn og unge er et voksende problem og tallene er alarmerende. Blandt andet viser disse at;

  1. Mindst 16 procent af de 0-9-årige oplever betydelige mentale helbredsproblemer (Vidensråd for forebyggelse, 2021).
  2. Hver 7. barn får en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18 år (Vidensråd for forebyggelse, 2021).
  3. Hver 2. pædagog i daginstitutioner oplever en stigning i antallet af børn i deres institution, som ikke trives (BUPL’s vilkårsundersøgelse, 2022).
  4. 2 ud af 3 pædagoger i skolen oplever en stigning i antallet af børn på deres skole, som ikke trives (BUPL’s vilkårsundersøgelse, 2022).
  5. 30 procent af piger og 13 procent af drenge i 8. klasse oplever lav livskvalitet (Børns Vilkår, 2022).
  6. Mere end hver 3. barn er bange for at fejle i timerne i 6. og 9. klasse (Børns Vilkår, 2020).
  7. 21 procent i 8. klasse føler sig pressede ofte eller hele tiden (Børnerådet, 2018).
  8. Hver 2. forælder vurderer, at deres barn kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke trives i skolen (Epinion for BUPL, 2022).
  9. Børn, der oplever langvarig psykisk mistrivsel, har øget risiko for ikke at påbegynde en uddannelse, at stoppe undervejs og miste tilknytning til arbejdsmarkedet (Vidensråd for forebyggelse, 2021).
  10. 85 procent af forældre, hvis barn har en pædagog tilknyttet en del af undervisningen, oplever, at pædagogen har betydning for barnets trivsel, og at det generelt forbedrer klassens trivsel (Epinion for BUPL, 2022)

Tid til handling

Sammen med forældre og børnetrivselseksperter drømmer vi om, at flere børn oplever øget trivsel og sundhed i dagligdagen.

Det er ikke en ligegyldig drøm. Det er vigtig opgave. Derfor har vi skabt en app med let anvendelige værktøjer, som forældre kan bruge til at forebygge og styrke deres barns indre fundament i en tidlig alder.

Lad os sammen stå fast på, at børn og unge fortjener et liv uden mistrivsel.

bornbillede

30 procent af piger og 13 procent af drenge i 8. klasse oplever lav livskvalitet (Børns Vilkår, 2022).

"Vi lever i et samfund, hvor det ikke bare handler om at være god nok. Det handler om at være bedst. Det påvirker min datters selvværd i en negativ retning, fordi det er hårdt og krævende. Vi forældre har en idé om, hvad vi kan gøre. Men sommetider føler jeg mig magtesløs, når min datter igen kommer ulykkelig hjem. Derfor er det fantastisk, at jeg sammen med min datter kan bruge appens værktøjer til at øge hendes selvværd og skabe mere ro i hverdagen."

Tina Nielsen, mor til Liva på 12 år

Scroll to Top

Hent Cosmo Child

Tilmeld dig vores nyhedsbrev